OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Projektant objektov elektronaprav

 

Ponujamo vam:

 • zaposlitev za določen čas 1 (enega) leta s poskusno dobo 3 mesecev
 • terensko delo
 • timsko delo na projektih
 • delo v dinamičnem in perspektivnem delovnem okolju
 • možnost dolgoročnegasodelovanja
 • možnost izobraževanja
 • možnost napredovanja na strokovnem področju

Opis delovnih nalog:

Obdelava posameznih faz projektne dokumentacije, priprava in izračun posameznih elementov pod nadzorom odgovornega projektanta načta/vodje projekta, risanje podlog in končnih načrtov ter opremljanje projektne dokumentacije, sodelovanje pri opravljanju projektantskega nadzora, priprava popisov del in projektantskih predračunov za načt1e električnih instalacij, obdelava podatkovnih baz trasirnih meritev, opravljanje terenskih del in meritev, strokovno sodelovanje z drugimi projektanti pri izvajanju delovnih nalog, terminsko usklajevanje delovnih procesov.

Kriteriji za zasedbo delovnega mesta so:

 • magister elektrotehnike (univerzitetni program elektrotehnika ali elektronika – 2. bolonjska stopnja) oz. izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih 2. stopnje s področja elektrotehnike (VII. stopnja) in opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike ali z možnostjo opravljanja le- tega na lZS, ali
 • pridobljena VI. stopnja izobrazbe programa elektrotehnika z že opravljenim strokovnim izpitom za pooblaščenega inženitja s področja elektrotehnike,
 • poznavanje dela z računalnikom s programi Microsoft Office (Word, Excel. .. )
 • poznavanje računalniških orodij za projektiranje AUTOCAD in drugih programskih orodij
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika
 • vozniški izpit B kategorije

Od kandidata/kandidatke pričakujemo naslednje kompetence – sposobnost za timsko delo, zavzetost za delo in za pridobivanje novih znanj, samoiniciativnost, natančnost. Zaželeno je, da imajo kandidati/kandidatke že določene izkušnje s področja projektiranja elektro instalacij in opravljen strokovni izpit s področja elektrotehnike.

K prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, kopijo diplome oz. ustreznega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter dokazilo o delovni dobi in izkušnjah, če z njimi razpolagajo.

Kandidate in kandidatke prosimo, da pisne prijave z dokazili pošljejo na naš naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana ali po mailu: uprava@sz-pp.si.

Uprava družbe SŽPP