Direktor

SŽ Projektivno podjetje Ljubljana

kartica podjetja

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 300 76 00
E-pošta: uprava@sz-pp.si
www.sz-pp.si

Vodje oddelkov

Preostali zaposleni po oddelkih

Jure Blejec

univ. dipl. inž. grad.

Boris Brilly

univ. dipl. inž. grad.

Jernej Geč

univ. dipl. inž. grad.

Boris Glušac

univ. dipl. inž. grad.

Andrej Kozelj

grad. tehn.


Dušan Križnar

grad. teh.

Alen Lacijan

univ. dipl. inž. tehnol. prom.

David Pečnik

univ. dipl. inž. geod.

Gregor Rakar

univ. dipl. inž. grad.

Tomaž Robida

grad. tehn.


Aleksander Šabić

univ. dipl. inž. grad.

Enej Truden

mag. inž. grad.

Jaka Truden

univ. dipl. inž. grad.

Boštjan Žandar

geod. tehn.


Sunčica Ećimović Selak

grad. tehn. / dipl. inž. geod.

Sandra Hribar Pureber

univ. dipl. inž. grad.

Veronika Pučnik

mag. inž. grad.

Jure Starc

mag. inž. grad.

Aleš Veber

grad. tehn.


Elvedin Dedić

dipl. inž. energ.

Aleksandar Dimitrijević

univ. dipl. inž. el.

Janez Grebenc

el. tehn.

Marjan Makovec

univ. dipl. inž. el.

Tomaž Pikovnik

dipl. inž. grad.


Goran Abramović

dipl. inž. grad.


Urška Černe

Marija Jamšek

Danica Jesihar

univ. dipl. ekon.

Maja Zajc Žerjav

univ. dipl. prav.