Tiri:

Predstavitev oddelka 

Vodja oddelka: mag. Hadžiahmetović Edvin, u.d.i.g.
Telefon: +386-(0)1-300-76-45

Delo obsega:

izdelovanje projektne dokumentacije za:

– izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije za:
– nove proge, železniške postaje, industrijske tire,
– rekonstrukcije obstoječih železniških postaj,
– rekonstrukcije in modernizacije obstoječih prog (z namenom izboljšanja parametrov proge – hitrost, osne obremenitve…),
– obnove (remonti) obstoječih prog, postaj in industrijskih tirov,
– cestna križanja s progami (nivojska in izvennivojska),
– cestne deviacije, povezovalne ceste,
– zunanje ureditve bencinskih črpalk, pretakališč
– inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih
– nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov
– vodenje obsežnejših projektov (izdelava proj. dokumentacije)

inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih 

nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov 

Reference (projekti v zadnjih 15 letih):

Večja dela v zadnjem obdobju

Novogradnje

– proga Puconci – Hodoš – državna meja
– drugi tir proge Divača – Koper   
– postaje: Hodoš, Cvetkovci
– postajališča: Mačkovci, Gornji Petrovci, Šalovci, Vodmat, Tivoli, Košana,…
– industrijski tiri: Luka Koper, Jesenice, Naklo, Ortnek, Kamnik, Zalog, Celje…

Rekonstrukcije

– postaje: Sežana, Pivka, Ivanjkovci, Ptuj, Moškanjci, Dobova, Ivančna Gorica, Kočevje, Divača, H. Kozina, Koper-tovorna…
– proge: Križni vrh, Žerovinski klanec, S – lok pri Litiji, lok za p. Ptuj, odsek V. Nedelja-Ormož

Obnove (remonti)

– postaje: Kresnice, Litija, Sava, Trbovlje, MB Tezno, Rače,  S. Bistrica…
– proge: MB Tezno – Maribor, Murska Sobota – Puconci, Poljčane – S. Bistrica, Lesce – Žirovnica, Škofja Loka – Kranj – Podnart,…

Študije, strokovne podlage, idejni projekti:

– drugi tir proge Divača – Koper, drugi tir Maribor – Šentilj -d.m.,
– modernizacije prog: Ormož – Murska Sobota, Grosuplje – Kočevje, Jesenice – Sežana – proge za visoke hitrosti: d.m. – Divača – Ljubljana,
Ljubljana – Zidani Most – Dobova – d.m., Trst – Divača
– nove proge: Dravograd – Velenje, Ljubljana – Vrhnika, Ljubljana – Letališče Brnik, Ljubljana – Jesenice,