Ime podjetja: SŽ – PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d
Skrajšana oznaka: SŽ – PP, Ljubljana d.d.
Pravno-organizacijska oblika: delniška družba
Naslov: Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Enota v Mariboru: Jezdarska ulica 3
Telefon: 01 300 76 00
Faks: 01 300 76 36
E-pošta: uprava@sz-pp.si
Zaposleni: 34
Direktor: Škerbec Edmund , univ.dipl.inž.grad.
Leto ustanovitve: 1952 (prvotno podjetje)
Datum registracije d.d.: 13.10.1995