MOSTOVI

Predstavitev oddelka

Vodja oddelka: mag. Ivo Bojc, univ. dipl. inž. grad.
Telefon: +386-(0)2-429-27-65

Delo obsega:

-izdelovanje projektne dokumentacije za za premostitvene objekte, podporne zidove, podhode… (novogradnje in sanacije)

-inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih 

-nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov 

Reference (projekti v zadnjih 15 letih):

Večja dela v zadnjem obdobju

Avtocestni in cestni program:

Novogradnje

– nadvoz Vrba
– most čez Savo Šentjakob
– vzhodna Ljubljanska obvoznica – nadvoz Polje
– AC Bič – Korenitka, nadvozi in podvozi
– AC Blagovica Šentjakob, nadvoza
– AC Lešnica – Kronovo, viadukt Jelše
– novi »Mrtvaški most«

Železniško omrežje:

Obnove (remonti)

– premostitveni objekti na novi progi Puconci – Hodoš:
– 6 mostov na trasi železniške proge
– 7 cestnih mostov
– 4 nadvozi
– 2 podhoda
– AB korito
– 72 prepustov
– premostitveni objekti na novi progi (2. tir) Divača – Koper: – viadukt Vinjan – most preko Rižane – 18 prepustov pod progo – 4 prepusti pod cestami – 2 AB zidova
– sanacija useka Žerovinski klanec – sidrana pilotna stena in
pokriti vkop
– sanacija useka Križni vrh – AB korito
– podhodi: Čulk, Litija, Tivoli, Ljubljana – Vič, Dobova, Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož., Košana, Divača, H. Kozina, Hodoš..
– cestni podvozi: Medvode, Ljubljana – Vič, Pragersko, Laško, Dobova, Potrčeva ul. )LJ)…
– cestni nadvoz Jesenice, Divača (3 nadvozi)
– mostovi na žel. progah: Pesnica, Lešnica, Podlomščica
– mostovi projektirani v sklopu elektrifikacije in rekonstrukcije proge Pragersko – Ormož – Hodoš – d.m.

Sanacije

– viadukt “Štampetov most”, mostovi v Luki Koper, cestna podvoza Kidričevo in S. Bistrica

Študije, strokovne podlage, idejni projekti:

– drugi tir proge Divača – Koper
– hitra proga Trst – Ljubljana – Dobova – državna meja
– drugi tir železniške proge Maribor Šentilj