Geodezija:

Predstavnik oddelka

Predstavnik oddelka: Boštjan Žandar, geometer
Telefon: +386-(0)1-300-76-14

Delo obsega:

-precizna izmera terena za potrebe projektiranja železniške infrastrukture in spremljajočih objektov
-izdelava geodetskih elaboratov v sklopu projektne dokumentacije
-izdelava geodetskih načrtov, posnetkov, zakoličbe, računalniška obdelava geo-spitalnih podatkov-svetovanje za področje geodezije

Reference (projekti v zadnjih 15 letih):

Večja dela v zadnjem obdobju

Novogradnje

– proga Puconci – Hodoš – državna meja  
– postaje: Hodoš, Dankovci
– postajališča: Mačkovci, Gornji Petrovci, Šalovci, Vodmat, Tivoli, Košana,…
– industrijski tiri: Luka Koper, Jesenice, Naklo, Ortnek, Kamnik, Zalog, Celje…

Rekonstrukcije

– postaje: Sežana, Pivka, Ivanjkovci, Ptuj, Moškanjci, …
– proge: Križni vrh, Žerovinski klanec, S – lok pri Litiji

Obnove (remonti)

– postaje: Kresnice, Litija, Sava, Trbovlje, MB Tezno, Rače,  Postojna…
– proge: MB Tezno – Maribor, Murska Sobota – Puconci, Poljčane – S. Bistrica, Lesce – Žirovnica, Škofja Loka – Kranj – Podnart,…

Študije, strokovne podlage, idejni projekti:

– drugi tir proge Divača – Koper, drugi tir Maribor – Šentilj -d.m.,
– modernizacija proge Ormož – Murska Sobota