Elektro:

Predstavitev oddelka

Vodja oddelka: Marjan Makovec, univ. dipl. inž. el.
Telefon: +386-(0)1-300-76-07

Delo obsega:

izdelovanje projektne dokumentacije za:

– vozno omrežje (novogradnje, rekonstrukcije, obnove)
– elektronapajalne postaje (novogradnje, modernizacije, daljinsko vodenje…)
– zunanjo razsvetljavo

inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih 

nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov 

Reference (projekti v zadnjih 15 letih):

Večja dela v zadnjem obdobju

 

 

Vozno omrežje

– obnova vozne mreže na postajah:Kresnice, Litija, Sava, Trbovlje, MB – Tezno, Sežana, Pivka, Divača, Gornje Ležeče, Prestranek, Preserje,Zalog, Dobova…
– obnova vozne mreže na odsekih prog: Pivka – Gornje Ležeče, Gornje Ležeče – Divača, Ljubljana – Zalog, Sava – Litija, Zidani Most – Hrastnik, Zidani Most – Rimske Toplice…

Elektronapajalne postaje

modernizacije:
– Rižana, Divača
– daljinsko vodenje ENP na progi Ljubljana – Sežana
-nove ENP na progi Divača – Koper

Zunanja razsvetljava

– nove postaje in postajališča:
proga Puconci – Hodoš

– rekonstrukcija:

-mejna postaja Dobova postaje Koper – tovorna, Sežana, Pivka

-postajališča: Košana, Nova Gorica, Tivoli, Vodmat…